Sırala:

Antifriz nədir?

  • 223
  • 0
  • 26-06-2021, 23:33
Antifriz nədir?

Antifriz suyu 0 dərəcədən aşağı temperaturda donmayan bir məhluldur. Əsasən avtomobil mühərriklərində istifadə olunur. Bir spirt törəməsi olan qlikol (etandiol) yaxşı bir antifrizdir.


Antifriz radiatoru və soyutma sistemini pas və korroziyadan qorumaq üçün də istifadə olunur. Donma nöqtəsi antifriz növünə görə dəyişir və suyun donma nöqtəsindən daha aşağı bir soyuqda donur, su ilə qarışdırıldıqda daha aşağı donmağa imkan verir. Buna görə doğru miqdarda su ilə qarışdırmaq vacibdir. Su nisbəti 70%-i aşarsa donma 30%-dən aşağı düşməkdə və hərarət təhlükəsi baş göstərməkdədir. Antifriz az çəki əhəmiyyətli olduğu zaman daha az istifadə olunur, çünki daşınan istilik suya nisbətən daha azdır.


Azərbaycan iqlim şəraitində maksimum qoruma üçün 33% ilə 50% arasında antifriz istifadəsi tövsiyə olunur. Qarışıq qəbul edərkən sərt suyun qarşısını almaq lazımdır. Sərt su antifrizdə qoruyucu maddələrin təsirini azaldır. Bu səbəbdən adi su yerinə yumşaldımış su istifadə edilməlidir. Antifriz əlavə olunması və ya dəyişdirilməsinə bomometrlə ölçdükdən sonra qərar verilməlidir. Bomometr cihazı yalnız qarışımdakı etilen qlikol miqdarını ölçür və tərkibindəki qoruyucuların vəziyyəti haqqında məlumat vermir. Bu səbəbdən bomometr antifrizin soyutma sistemini qoruma gücülü ölçə bilmir. Bütün antifrizlər digərləri ilə eyni deyil, çünki bazardakı antifriz məhsulları arasında böyük nisbətdə keyfiyyət fərqi var. Yaxşı antifriz həm suyun donma dərəcisini endirir, həm də qaynama dərəcəsini yüksəldir. OAT (orqanik turşu texnologiyası) ilə istehsal olunan antifrizlər tərkibindəki qatqıların kimyəvi xüsusiyyətləri sayəsində həm daha uzunömürlü olur, həm də aşınmaya qarşı daha yaxşı qorunmanı təmin edir. Ümumi təyinatlı antifrizlər normal halda bir dəfə suyun donma nöqtəsi üçün dərəcəsi ölçülməlidir. Geniş təyinatlı antifrizlər isə daha uzun ömürlü olduqlarından 3 ilə qədər istifadə edilə bilər.


Mənbə: Avto K1ub Yağ Mərkəzi 

Şərhlər